Η HOPEgenesis είναι μία ελληνική, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2015 με όραμα την ανατροπή του κλίματος υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, το έτος 2015 ο πληθυσμός της Ελλάδας παρουσίασε μείωση 0,6% και συγκεκριμένα 92.984 γεννήσεις και 121.785 θανάτους με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του πληθυσμού κατά 28.801 άτομα. Οι στατιστικές έρευνες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις πληθυσμιακές μεταβολές των χωρών δείχνουν ότι, η συνέχιση αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει στην πτώση του πληθυσμού της Ελλάδος από 10 εκατομμύρια που είναι σήμερα, σε 6 εκατομμύρια το 2050.

Βασικός στόχος της HOPEgenesis είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των γεννήσεων παρέχοντας υποστήριξη στις γυναίκες που ήδη κυοφορούν ή επιθυμούν να τεκνοποιήσουν και είναι μόνιμοι κάτοικοι ακριτικών, νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας.