Στη HOPEgenesis μπορούν να απευθυνθούν:
1. Έγκυες γυναίκες ή γυναίκες που επιθυμούν να κυοφορήσουν από τις περιοχές δράσης της οργανωσης των οποίων είναι μόνιμοι κάτοικοι.
2. Έγκυες γυναίκες ή γυναίκες που επιθυμούν να κυοφορήσουν και κατοικούν μόνιμα σε απομονωμένη περιοχή της Ελλάδας (που δεν είναι ήδη καταγεγραμμένη στις περιοχές δράσης της HOPEgenesis).
3. Εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να εντάξουν την κοινότητα ή τον δήμο τους στο πρόγραμμα του οργανισμού.

Η HOPEgenesis προσφέρει τη στήριξη σε όποιον τη ζητήσει ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης.

Έγκυος
ή Κοινότητα

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής