Στατιστικά/Μελέτες

Έκθεση 2018 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος: Δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και οικονομική πολιτική (IV.3, σελ. 91- 94)

Ο αντίκτυπος της γονιμότητας στην οικονομική ανάπτυξη - HOPEgenesis

Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας 2010 - ΕΚΚΕ, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής

Δημογραφικά στοιχεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - ΔΟΜΗ ΓΕΦΥΡΑ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η χαμηλή γονιμότητα στην Ελλάδα, δημογραφική κρίση και πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας- διαΝΕΟσις

Υπογεννητικότητα Ελλάδα, Μάιος 2018 - HOPEgenesis & Μιχάλης Νικολέτος

Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050 - Καθηγητής Βύρων Κοτζαμάνης, Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διανέοσις, Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας